Instalacja fotowoltaiczna w Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 30 kW.

Ogniwa fotowoltaiczne są zainstalowane na elewacji i na dachu budynku. Instalacja jest wykorzystywana przede wszystkim jako instalacja doświadczalna i do celów edukacyjnych. Została zbudowana pod kątem obserwacji uzysków energii. Falownik rejestruje wszystkie niezbędne informacje. Próbkowanie odbywa się z częstotliwością 5 minut. Dane są prezentowane na wyświetlaczu falownika. Wewnętrzna sieć LAN zapewnia łatwy dostęp do danych.

Dane techniczne instalacji:
Moc generatora: 30 kVA,
Układ: trójfazowy 400/230 (3/N/PE)
Panele monokrystaliczne: 162 szt.
Specyfikacja poszczególnych sekcji:

1) 42 panele o mocy 275Wp (dach)
2) 60 paneli o mocach 195Wp (fasada I)
3) 60 paneli o mocach 195Wp (fasada II)
Zapraszamy do współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń, wykładów, prezentacji związanych z instalacjami fotowoltaicznymi.
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Gałczyńską – Animatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Zastępcą Dyrektora Działu Wspierania Innowacji Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, tel. 887 200 020, e-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl