Biogospodarka, nowe strategie dla Polski (BioEcon)

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenrgetycznego jest partnerem wspierającym w projekcie „Biogospodarka, nowe strategie dla Polski (BioEcon)”. Liderem projektu jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału badawczego IUNG przez stworzenie nowego interdyscyplinarnego i międzynarodowego zespołu badawczego prowadzącego badania w dziedzinie biogospodarki. W pracach Rady Doradczej Projektu uczestniczą: Pani Małgorzata Gałczyńska z ramienia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora LKE i Pan Wojciech Baryła ze Spółki Lubelski Dom Efektywny Energetycznie Sp. z o.o. – Partnera LKE. W dniu 23 czerwca 2016 roku w Puławach odbyło się II Posiedzenie Rady Doradczej projektu. Przedstawiciele Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego Pan Henryk Palak, Eco-Energia Sp. z o.o. i Pan Wojciech Baryła – LDEE Sp. z o.o – Partnerzy LKE oraz Małgorzata Gałczyńska z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny wygłosili prezentacje podczas konferencji „Bioeconomy in agriculture” zorganizowanej w dniach 21 i 22 czerwca 2016 roku w Puławach.

Szczegółowe informacje o projekcie „Biogospodarka, nowe strategie dla Polski (BioEcon)”

Konferencja „Bioeconomy in agriculture” – prezentacje