Opracowanie dokumentacji projektowej do konkursu 3.7 RPO WL

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oferuje usługę opracowania dokumentacji projektowej do konkursu dla przedsiębiorców w ramach Działania 3.7 RPO WL. Wnioski do programu można składać do 8.09.2016 r. Konkurs adresowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw. Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na: stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług, […]

Instalacja fotowoltaiczna w Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 30 kW. Ogniwa fotowoltaiczne są zainstalowane na elewacji i na dachu budynku. Instalacja jest wykorzystywana przede wszystkim jako instalacja doświadczalna i do celów edukacyjnych. Została zbudowana pod kątem obserwacji uzysków energii. Falownik rejestruje wszystkie niezbędne informacje. Próbkowanie odbywa się z częstotliwością 5 […]

Biogospodarka, nowe strategie dla Polski (BioEcon)

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenrgetycznego jest partnerem wspierającym w projekcie „Biogospodarka, nowe strategie dla Polski (BioEcon)”. Liderem projektu jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału badawczego IUNG przez stworzenie nowego interdyscyplinarnego i międzynarodowego zespołu badawczego prowadzącego badania w […]