Seminarium „Dotacje i instrumenty zwrotne jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw” 25.07.2016

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza przedsiębiorców  do udziału w seminarium „Dotacje i instrumenty zwrotne jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw”, które odbędzie się w dniu 25 lipca 2016 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy Drodze Męczenników Majdanka 181 w Lublinie.

Konferencja New Energy User Friendly

W dniu 8 lipca 2016 roku w Ministerstwie Energii odbyła się konferencja „New Energy User Friendly”, której organizatorem były Procesy Inwestycyjne Spółka Z.o.o. W trakcie konferencji poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym, rozwojem gospodarki niskoemisyjnej, w tym energetyki prosumenckiej. Zaprezentowano także przykłady wdrożeń polskich technologii niskoemisyjnych. W konferencji uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podsumowanie Konferencji […]