Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 23 czerwca 2021 roku w Lublinie odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania Pani Agnieszka Jarocka i Pan Paweł Chrapowicki zaprezentowali ofertę Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej  oraz Enterprise Europe Network działającego przy Politechnice Lubelskiej. Uczestnicy wysłuchali także prelekcji pt. „Trendy związane z magazynowaniem energii w świetle dyrektywy 2019/944/EU”  przeprowadzonej przez dr. inż Dariusza Zielińskiego z Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych. W dalszej części spotkania Pani Małgorzata Gałczyńska z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny omówiła założenia projektu specjalistycznego doradztwa dla Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w ramach inicjatywy „W kierunku Zielonej Transformacji/ Towards Green Transition Facility”. W trakcie spotkania omówiono także działania planowane do realizacji w ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w 2021 roku.