Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych – Aplikacja konsorcjum z udziałem Partnerów klastra z rekomendacją

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przeprowadziło krajową preselekcję, której celem było wyłonienie polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych. W związku z ogłoszonym Konkursem do Ministerstwa wpłynęło 40 aplikacji. Zgodnie z zapisami Regulaminu i wynikającymi z niego kryteriami wyboru Komisja Oceniająca dokonała oceny złożonych wniosków i zarekomendowała 25 aplikacji kandydatów na regionalne i specjalistyczne eDIH. W gronie finalistów znalazła się Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, która jest koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, a także Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.

Zadaniem Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych będzie wspieranie cyfrowej transformacji zarówno przedsiębiorców, jak i podmiotów administracji publicznej. Zgodnie z założeniami planowanego projektu Ośrodek EDIH w Lublinie, w którego opracowanie są zaangażowani m.in. Partnerzy Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (Politechnika Lubelska, Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. i Kancelaria Radcy Prawnego Beata Franus-Wyrwich) będzie miał charakter regionalny i będzie punktem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców i jednostek sektora publicznego. Wypracowane w ramach ośrodka we współpracy z przedsiębiorcami innowacyjne produkty, procesy czy modele biznesowe będą oparte na najnowszych rozwiązaniach technologicznych, takich jak m.in.: łączność w technologii 5G, sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, chmura obliczeniowa czy cyberbezpieczeństwo. Dodatkowym atutem ośrodka będzie jego specjalizacja w następujących dziedzinach:

  1. Energetyka niskoemisyjna;
  2. Efektywność energetyczna;
  3. Inżynieria środowiska;
  4. Gospodarka obiegu zamkniętego.

Więcej informacji o konkursie.