Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji – spotkanie konsultacyjne

Polska będzie największym beneficjentem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, którego celem jest ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych transformacji energetycznej. Będzie to źródło finansowania działań związanych z transformacją energetyczną w województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubelskim, łódzkim i małopolskim w latach 2021-2027. Warunkiem skorzystania z tych pieniędzy jest opracowanie Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji, które zapewnią zrównoważone i sprawiedliwe rozwiązania dla regionów górniczych. W związku z pracami nad przygotowaniem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji w województwie lubelskim w 16 marca 2021 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania były poruszane kwestie związane z wymiarem biznesowym i gospodarczym procesu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie w Regionie Lubelskim.  Pani Małgorzata Gałczyńska podzieliła się m.in.  doświadczeniami Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w realizacji projektów na rzecz wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej, a także potencjalnymi kierunkami specjalizacji dla obszaru objętego transformacją.