Konferencja „Energia, klimat, budżet”

W dniu 11 marca 2021 roku odbyła się Konferencja pt. „Energia, klimat, budżet”, w której uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Konferencja została zorganizowana przez Forum Energii. Spotkanie było poświęcone prezentacji instrumentów wsparcia, które będą dostępne w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Do dyspozycji państw członkowskich będą m.in. środki w ramach Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie z nową agendą ponad 30% środków musi zostać przeznaczone na ochronę klimatu i czystą energię. Nową perspektywę finansową dla polskiej transformacji energetycznej  przedstawiła uczestnikom Pani Elisa Ferreira, komisarz UE ds. spójności
i reform. W części panelowej, w której uczestniczył Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska rozważano jak najefektywniej wykorzystać budżet na transformację energetyczną w Polsce.