Projekt SCALE UP – Technologie Przemysłu 4.0 – ankieta

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego realizuje projekt SCALE UP, którego celem jest wzmocnienie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dobie polityki Przemysłu 4.0. W ramach projektu zostanie zorganizowany warsztat, który będzie dotyczył wybranych technologii Przemysłu 4.0.  W związku z przygotowaniem warsztatu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego prosi przedsiębiorców o poświęcenie około 10 minut na wypełnienie ankiety, która pozwoli na dobór tematyki warsztatu w odpowiedzi na ich rzeczywiste potrzeby. Badanie pozwoli również na określenie, która z technologii Przemysłu 4.0 jest już wykorzystywana w przedsiębiorstwach z województwa lubelskiego, a która ma potencjał do wykorzystania w działalności firm. W efekcie podczas warsztatu ekspert skupi się na najbardziej pożądanych technologiach, odpowiadających na aktualne oraz przyszłe wyzwania i oczekiwania firm w naszym regionie. Technologie Przemysłu 4.0 są związane m.in. z inteligentną robotyzacją i pojazdami autonomicznymi, symulacjami i integracją systemów, przemysłowym Internetem Rzeczy, BigData, Cloud Computing i cyberbezpieczeństwem.

Projekt SCALE UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the reneward EU Industrial Policy (Wsparcie koncentracji i siły MŚP w ramach odnowionej polityki przemysłowej UE), jest realizowany przez Województwo Lubelskie  wspólnie z partnerami z 6 krajów Unii Europejskiej: Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii i Belgii. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa.

Zapraszamy do wypełniania ankiety.

Ankieta dot. technologii Przemysłu 4.0