Projekt AgroRES – II Spotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy Projektu AgroRES

W dniu 19 listopada 2020 r. w Lublinie odbyło się II Spotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy Projektu AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spotkanie współorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Partner projektu. Liderem projektu jest Extremadura Agencja Energetyczna (AGENEX). Wśród partnerów są również: Hrabstwo Devon (Wielka Brytania), Władza regionalna Północnej Karelii (Finlandia), Regionalna Agencja Rozwoju Bucharest-Ilfov (Rumunia), Regionalna Agencja – ARSIAL (Włochy), Instytut Technologii, Sligo (Irlandia), Pólnocne i Zachodnie Władze Regionalne (Irlandia). Głównym celem projektu AgroRES jest opracowanie metod i środków zachęcających do produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich. Projekt uzyskał wsparcie z programu Interreg Europa. Uczestnicy spotkania zapoznali się z dobrą praktyką – Kotłownią na biomasę w Ostrowie Lubelskim, która została wybrana i opisana przez województwo lubelskie w ramach projektu. Dodatkowo podczas spotkania zaprezentowano dobre praktyki regionów partnerskich, takie jak: budowa lokalnych rynków energii w Irlandii; działalność biogazowni BioKympi w Finlandii; ekologiczne i wielofunkcyjne gospodarstwo w cyklu zamkniętym we Włoszech; poprawa efektywności energetycznej na giełdzie rolno-spożywczej w Rzymie (CAR) we Włoszech; farma fotowoltaiczna wytwarzająca energię na potrzeby winiarni we Włoszech; hybrydowy system fotowoltaiczno – biomasowy w Hiszpanii; wykorzystanie biomasy do suszenia tytoniu w Hiszpanii i kocioł na biomasę w Grupie winiarskiej w Hiszpanii.

Opis dobrych praktyk.