AREOPAG Energetyki odnawialnej 2020

W dniu 11 grudnia 2020 roku on line odbył się AREOPAG Energetyki odnawialnej 2020, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznwastwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Partnera Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności Energetycznej im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Podczas spotkania omówiono założenia rozwoju i optymalizacji rynku OZE w Polsce oraz technologii odnawianych źródeł energii w transformacji sektora energetyki. Uczestnicy zapoznali się z perspektywami systemów wsparcia OZE, zagadnieniami związanymi z wpływem inwestycji sektora OZE na koniunkturę gospodarczą w kontekście pandemii koronawirusa i planami rozwoju systemu przesyłowego do 2030 roku w świetle wyzwań związanych z odnawianymi źródłami energii.

Rozwój OZE wymaga przebudowy systemu elektroenergetycznego. Jednak plany rozwoju infrastruktury energetycznej nie odpowiadają na potrzeby inwestorów. Odbudowa gospodarki po pandemii koronawirusa powinna być oparta o OZE, zielony transport i ciepłownictwo. Trwają prace nad nowelizacją Ustawy o OZE. Najważniejsze kwestie, które zostaną objęte nowelizacją to przedłużenie systemu wsparcia dla inwestycji w OZE, przepisy w zakresie rozwoju produkcji biometanu w Polsce i regulacje dotyczące rozwoju klastrów energii. Zdaniem Ministerstwa Klimatu projekt ureguluje kwestie związane m.in. z definicją biometanu, zasadami prowadzenia działalności przez wytwórców biometanu, parametrami biometanu, systemem wsparcia wytwórców. W stosunku do klastrów energii mają być podjęte działania aktywizujące ten rynek, w tym mechanizmy wsparcia finansowego. Obecnie działa w Polsce kilkadziesiąt klastrów energii. Zgodnie z nową Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku ma powstać 300 struktur kooperacyjnych, w tym klastrów energii. Wspomniano także o prosumentach wirtualnych (instalacje OZE w znacznej odległości od odbiorców energii) i zbiorowych (instalacje OZE w bezpośredniej odległości od odbiorców energii np. na dachach wspólnot mieszkaniowych, których powstanie zakłada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W Krajowym Planie Odbudowy są przewidziane bardzo duże środki na rozwój OZE. Będą przeznaczone na budowę nowej infrastruktury OZE oraz na doradztwo i wsparcie inwestorów.