Projekt AgroRES – II spotkanie międzyregionalne

W dniu 20 października 2020 r. w Lublinie odbyło się II międzyregionalne spotkanie partnerów projektu AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spotkanie współorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Partner projektu. Liderem projektu jest Extremadura Agencja Energetyczna (AGENEX). Wśród partnerów są również: Hrabstwo Devon (Wielka Brytania), Władza regionalna Północnej Karelii (Finlandia), Regionalna Agencja Rozwoju Bucharest-Ilfov (Rumunia), Regionalna Agencja – ARSIAL (Włochy), Instytut Technologii, Sligo (Irlandia), Pólnocne i Zachodnie Władze Regionalne (Irlandia). Głównym celem projektu AgroRES jest opracowanie metod i środków zachęcających do produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich. Projekt uzyskał wsparcie z programu Interreg Europa.

Uczestnicy spotkania, które odbyło się on line, zapoznali się z najciekawszymi inwestycjami i projektami z dziedziny energii odnawialnej związanymi głównie z rolnictwem, wdrażanymi na obszarach wiejskich. Podczas spotkania zostały także omówione założenia planów rozwoju na rzecz odnawialnych źródeł energii w poszczególnych regionach partnerskich.  Podczas części warsztatowej uczestnicy oceniali przydatność najlepszych praktyk z zakresu OZE prezentowanych przez poszczególne regiony. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie wykorzystania potencjału OZE na poziomie lokalnym.