RIS bliżej Nas – zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do składania wniosków w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, czy zaproszenie do korzystania z narzędzia STARTER udostępnionego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to tylko niektóre z informacji znajdujących się w zakładce Wydarzenia na stronie www.ris.fundacja.lublin.pl . Po wypełnieniu ankiety znajdującej się na stronie pod linkiem https://ris.fundacja.lublin.pl/ będziecie Państwo systematycznie otrzymywali powiadomienia o dodaniu nowych informacji w zakładce Wydarzenia. W zakładce będą umieszczane informacje o bieżących wydarzeniach, takich jak: konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia, konkursy, zaproszenia do składania wniosków, nowe regulacje prawne. Moduł RIS bliżej Nas jest narzędziem komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, właściciela Regionalnej Strategii Innowacji z jej interesariuszami , tj. przedsiębiorcami, jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami otoczenia biznesu. Korzystając z tego narzędzia  możecie Państwo wpłynąć na usprawnienie procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. Strategia m.in. decyduje o ukierunkowaniu wsparcia funduszy UE na rozwój innowacji w naszym regionie.

Strona www.ris.fundacja.lublin.pl została opracowana w ramach projektu EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (projekt jest kontynuacją działań zainicjowanych w ramach projektu EmpInno – S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions wdrażanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w okresie od maja 2016 roku do kwietnia 2019 roku). Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnych narzędzi monitorowania, a tym samym ulepszenie systemów monitorowania strategii inteligentnej specjalizacji w siedmiu partnerskich regionach projektu. Liderem projektu jest Rostock Business and Technology Development GmbH (Gesellschaft für Wirtschafts – und Technologieförderung Rostock mbH) z Niemiec. W ramach projektu współpracują następujący Partnerzy: Design to Innovate (Dania); Prizztech Ltd. i South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK (Finlandia); Tartu City Government i Tartu Science Park (Estonia); Województwo Lubelskie i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Polska); Riga Planning Region (Łotwa). Partnerzy projektu i podmioty współpracujące są przedstawicielami: organizacji biznesowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych i regionalnych samorządów. Projekt będzie realizowany w okresie: sierpień 2019 – styczeń 2021. Całkowity budżet projektu wynosi: 854 050,00 euro w tym finansowanie z programu wynosi 672 787,50 euro.

Zapraszamy do korzystania z modułu RIS bliżej Nas