Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 19 grudnia 2019 roku w Lublinie odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania Pan Cezary Pasternak z Lubelskiej Fundacji Rozwoju, która jest Liderem Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu zaprezentował możliwości wsparcia przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe i rozwój współpracy międzynarodowej. Uczestnicy zapoznali się także  z założeniami nowej koncepcji transformacji europejskiej gospodarki w stronę neutralności klimatycznej do 2050 roku (Green Deal). Tą cześć spotkania, obejmującą także dyskusję nt. perspektywy dla rozwoju instalacji OZE, poprowadził Pan Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego). W trakcie spotkania omówiono także działania planowane do realizacji w ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w 2020 roku.