Warsztat „Wiarygodne modele głębokiej renowacji budynków mieszkalnych” – podsumowanie spotkania

W dniu 3 grudnia 2019 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie odbył się Warsztat pt.  „Wiarygodne modele  głębokiej renowacji budynków mieszkalnych”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny (koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego), która jest partnerem wspierającym w projekcie 4RinEU H2020 .Uczestnikami warsztatu byli przedsiębiorcy oraz reprezentanci Politechniki Lubelskiej (Wydziału Budownictwa i Architektury), Urzędu Miasta Lublin (Biura Zarządzania Energią), Zarządu Nieruchomości Komunalnych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych), Gminy Wola Uhruska, którzy na co dzień zajmują się problematyką głębokiej termomodernizacji budynków. Warsztat został zorganizowany w ramach projektu 4RinEU H2020  finansowanego ze środków Programu HORYZONT 2020. Celem projektu jest opracowanie technologii, metodologii i modeli biznesowych, które będą wykorzystane przy planowaniu głębokiej renowacji budynków mieszkalnych w Europie. W ramach projektu na bazie trzech studiów przypadku dla typowych budynków mieszkalnych z Norwegii, Hiszpanii i Holandii zostały opracowane wytyczne dotyczące głębokiej termomodernizacji budynków. Narzędzia do analizy opracowane w ramach projektu są wykorzystywane do opracowania trzech studiów wykonalności dla typowych budynków mieszkalnych w Polsce, Irlandii i na Węgrzech (pilotaże). Przedmiotem analiz w Polsce jest budynek biurowo-mieszkalny będący własnością gminy Wola Uhruska, która jest Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Dla tego budynku, przy wykorzystaniu narzędzi do analiz opracowanych w ramach projektu, zostaną opracowane wytyczne dotyczące głębokiej renowacji budynku wraz z analizą kosztów i ich optymalizacją. Podczas I Warsztatu uczestnicy zdefiniowali potrzeby remontowe dla budynku, uwzględniając obowiązujące regulacje prawne w zakresie głębokiej termomodernizacji w Polsce. Eksperci zagraniczni uczestniczący w spotkaniu przedstawili uczestnikom wyniki dotychczasowych działań w ramach projektu oraz opracowane narzędzia badawcze, które będą wykorzystane do opracowania studium wykonalności dla budynku wzorcowego w Polsce.

Prezentacja ze spotkania