Projekt BioReg – wizyta studyjna w Szwecji

W dniach 17-19 czerwca 2019 roku w Göteborgu w Szwecji odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (partnera Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego). W wyjeździe uczestniczyły: Pani Małgorzata Gałczyńska (członek zespołu doradczego projektu BioReg), reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, koordynatora Lubelskiego Klastra Ekenergetycznego i Pani dr Magdalena Borzęcka z IUNG-PIB w Puławach. Wyjazd został zorganizowany w ramach Projektu BioReg- Absorbing the Potential of Wood Waste in EU Regions and Industrial Bio-based Ecosystems, finansowanego z Programu HORYZONT 2020. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania odpadów drzewnych. Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili i zapoznali się z działalnością następujących przedsiębiorstw: miejskim przedsiębiorstwem zagospodarowania odpadów Renova, Meva Energy wykorzystującą unikalne techniki gazyfikacji biomasy i GoBiGas – przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją biogazu z wykorzystaniem odpadów drzewnych pochodzących z lasów.