Szkolenie z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw – zaproszenie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw, które odbędzie się 24 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (Inkubator Przedsiębiorczości), w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 2.01 (II piętro). Szkolenie jest organizowane w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”  realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem szkolenia jest przybliżenie przedsiębiorcom zagadnień związanych z procesem umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.  W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące, m.in.: nawiązywania kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz instytucjami wspierającymi rozwój kontaktów biznesowych, inwestorami i instytucjami finansującymi współpracę międzynarodową. Poznają także podstawy prawnych i organizacyjnych aspektów rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej oraz możliwości i zasady korzystania z programów UE w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Szkolenie poprowadzi Pan Paweł Chrapowicki, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, konsultant europejskiej sieci wspierania przedsiębiorczości i doradca w zakresie współpracy międzynarodowej.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 23.04.2019 roku do godz. 12.00 na adres: m.galczynska@fundacja.lublin.pl . Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o decyzji w w dniu 23.04.2019 roku pocztą elektroniczną. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w szkoleniu.

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy