EmpInno – Koncepcje wzmocnienia i synergii w branżach energii i żywności

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do zapoznania się z Koncepcjami wzmocnienia i synergii, które zostały opracowane w ramach projektu EmpInno. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, która pełni rolę partnera w projekcie uczestniczy w działaniach związanych ze wsparciem rozwoju dwóch specjalizacji: Energia i Żywność. Dodatkowo Fundacja pełni rolę Lidera komponentu Energia w ramach pakietu roboczego WP3 Łączenie i wykorzystanie transnarodowych priorytetów RIS, w ramach którego została opracowana Koncepcja wzmocnienia i synergii w branży energii. Zapraszamy także do zapoznania się z dobrymi praktykami zidentyfikowanymi w ramach projektu. Synergy and Empowerment Concepts_Energy Synergy and Empowerment Concept_Food Good practices