Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno w Berlinie w Niemczech

W dniach 15-16 stycznia 2019 roku w Berlinie w Niemczech odbyło się X Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno , w którym uczestniczyła Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (Partnera w projekcie EmpInno). Spotkanie zostało zorganizowane przez Rostock Business and Technology Development GmbH, Lidera projektu EmpInno. Podczas spotkania omówiono założenia i działania związane z organizacją Konferencji podsumowującej efekty realizacji projektu EmpInno, która odbędzie się w dniach 6-7 marca 2019 roku w Berlinie. Dyskutowano także o założeniach nowego projektu, stanowiącego kontynuację projektu EmpInno. Wniosek projektowy został złożony przez Lidera w dniu 31 stycznia 2019 roku. Projekt zakłada usprawnienie procesu monitorowania Regionalnych Strategii Innowacji, bazując na dobrych praktykach zidentyfikowanych w ramach projektu EmpInno.