Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Zarządzanie w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw do udziału w bezpłatnym e-szkoleniu „Zarządzanie w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji”. Szkolenie zostało opracowane w ramach projektu  „ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i jest finansowane z programu Interreg Europa Środkowa. Celem projektu jest wymiana doświadczeń, która ma służyć zwiększeniu zdolności regionów partnerskich do wdrażania odpowiednich polityk pro-innowacyjnych z wykorzystaniem koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji RI – Responsible Innovation oraz promowanie idei Odpowiedzialnych Innowacji wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenie będzie dostępne do 31.12.2018 roku.

Szczegółowe informacje o szkoleniu