Seminarium Klastra podczas Targów ENERGETICS 2018 – podsumowanie i prezentacje

W dniu 14 listopada 2018 roku podczas XI Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2018 odbyło się Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, w którym uczestniczyło ponad 80 osób, w tym przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, jednostek naukowo-badawczych i studenci. Seminarium zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego we współpracy z Partnerami Klastra. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z działaniami wspierającymi rozwój energetyki na poziomie lokalnym; zarządzaniem gospodarką energetyczną w budynkach; zagadnieniami ochrony Ppoż. w instalacjach fotowoltaicznych; wykorzystaniem odpadów drzewnych; zagospodarowaniem gruntów marginalnych na cele energetyczne oraz uwarunkowaniami produkcji energii z biomasy roślinnej. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z seminarium.

Malgorzata Galczynska

Barbara Wojtowicz

Alina Kowalczyk-Jusko, Bogdan Koscik

Waldemar Bulica

Henryk Palak

Magdalena Borzecka

Rafal Pudelko