Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno w Kownie na Litwie

W dniach 12 i 13 czerwca 2018 roku w Kownie na Litwie odbyło się VIII Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno , w którym uczestniczyła Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (Partnera w projekcie EmpInno). Spotkanie zostało zorganizowane przez Park Naukowo-Technologiczny w Kownie. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się, m.in. z założeniami regionalnych strategii innowacji Litwy oraz kraju związkowego Niemiec Maklenburgia-Pomorze Przednie, a także działaniami podejmowanymi w regionach partnerskich projektu w zakresie wdrażania innowacji oraz rozwoju współpracy w ramach ekosystemów innowacji. Partnerzy projektu uczestniczyli również w uroczystości wręczenia nagród „Kaunas Growing Business Awards„, która odbyła się w dniu 12 czerwca 2018 roku.