Zaproszenie do udziału w II Seminarium „Synergia technologii i energii w OZE”

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny objął patronatem branżowym II Seminarium „Synergia technologii i energii w OZE”, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Auli Wydziału Inżynierii Środowiska przy ul. Nadbystrzyckiej 40B. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce wraz z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, która jest Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.  Celem seminarium jest przybliżenie problematyki Odnawialnych Źródeł Energii oraz wykorzystania ich potencjału, poznanie najnowszych rozwiązań technologicznych proponowanych przez światowe firmy z branży OZE, a także przedstawienie nowego podejścia do projektowania, jakim jest modelowanie 3D. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w Seminarium i Warsztatach, sygnowane przez Organizatorów i Partnerów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowanie udziałem w spotkaniu mogą dokonać rejestracji na stronie www.sire.lublin.pl

Zapraszamy do udziału w seminarium.