XXVI Forum Energia w Gminie – podsumowanie spotkania

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny (Inkubator Przedsiębiorczości) w Lublinie odbyło się XXVI Forum Energia w Gminie, w którym uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, wyższych uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu z województwa lubelskiego. Organizatorem spotkania był GLOBEnergia  we współpracy z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania, prezentacje poświęcone m.in. technologiom produkcji energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz działaniom poprawiającym efektywność energetyczną wygłosili eksperci zajmujący się w praktyce tymi zagadnieniami, w tym Partnerzy Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, reprezentujący Eco-energia Sp. z o.o., HOBO SYSTEMS Sp. z o.o. i Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. Podczas spotkania została zaprezentowana także oferta Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w zakresie wsparcia władz i społeczności lokalnej w osiąganiu niezależności energetycznej oraz działania podejmowane w ramach projektu BioEcon realizowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w zakresie wsparcia rozwoju Tomaszowskiego Klastra Energii.