Spotkanie ze studentami Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej

W dniu 27 marca 2018 roku odbyło się spotkanie Przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z województwa lubelskiego – członków Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu (LKIOB) ze studentami Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pani prof. dr hab. Ewy Bojar z Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką. Podczas spotkania Pani Małgorzata Gałczyńska zaprezentowała możliwości współpracy studentów z Lubelskim Klastrem Ekoenergetycznym oraz Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatorem Klastra. Swoją ofertę skierowaną do studentów Politechniki Lubelskiej przedstawili również Reprezentanci Business Link, Inkubatora Przedsiębiorczości i Puławskiego Centrum Przedsiębiorczości. Uczestnicy zapoznali się także z założeniami Programu praktyk studenckich „Student Business Expert” na 2018 rok, w realizacji którego uczestniczą członkowie LKIOB.