Spotkanie robocze Partnerów Projektu BioReg we Francji

W dniach 28 i 29 listopada 2017 roku w Rouen we Francji odbyło się Spotkanie Partnerów Projektu BioReg (Absorbing the Potential of Wood Waste in EU Regions and Industrial Bio-based Ecosystems BioReg). Partnerami projektu są: Bios Bioenergiesysteme GmbH z Austrii, Business Region Goeteborg AB ze Szwecji, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, European Biomass Industry Association z Belgii, Europroject z Bułgarii i Association Régionale Biomasse Normandie z Francji. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest Partnerem wspierającym w projekcie. Fundację na spotkaniu reprezentowała Pani Małgorzata Gałczyńska, która pełni funkcję członka Grupy Doradczej projektu. Projekt dotyczy identyfikacji oraz możliwości wykorzystania potencjału odpadów drzewnych na poziomie europejskim.  W trakcie spotkania  odbyła się wizyta w Centrum zajmującym się recyklingiem odpadów drzewnych i innych materiałów prowadzonym przez przedsiębiorstwo VEOLIA.  W 2016 roku Centrum przetworzyło 76 tys. ton odpadów.