Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 14 grudnia 2017 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, koordynatora Klastra w Lublinie odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania Uczestnicy zapoznali się z działaniami podjętymi przez Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Partnera Klastra w zakresie opracowania analizy potencjału do utworzenia i rozwoju Tomaszowskiego Klastra Energii. Ponadto dyskutowano nt. rozwoju łańcucha powiązań kooperacyjnych, którego celem jest  świadczenie usług w zakresie inicjowania i rozwoju klastrów energii przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Prezentowane były także działania zaplanowane do realizacji w 2018 roku w ramach Projektu EmpInno, wdrażanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Podczas spotkania Uczestnicy zapoznali się z ofertą iGRID TECHNOLOGY Sp. z o.o. w zakresie współpracy z klastrami energii.