Konferencja pt. „Niezależność energetyczna na poziomie lokalnym”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w Konferencji pt. „Niezależność energetyczna na poziomie lokalnym”,  która odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 9.30 w Hali Targowej przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie (Sala konferencyjna B1). Konferencja jest organizowana w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”  realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z energetyką odnawialną, w szczególności: problematyką tworzenia i rozwoju klastrów energii; rolą odnawialnych źródeł energii w osiąganiu niezależności energetycznej na poziomie lokalnym; rozwojem współpracy różnych środowisk na rzecz osiągnięcia niezależności energetycznej gmin i powiatów; technologiami i innowacjami w zakresie zarządzania produkcją i dystrybucją energii na poziomie lokalnym.

W trakcie konferencji swoje doświadczenia w branży energetycznej zaprezentują także Przedstawiciele regionów partnerskich projektu EmpInno z Litwy i Finlandii. Podczas konferencji zostanie zapewnione tłumaczenie wystąpień gości  zagranicznych. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego (poniżej) do dnia 9 listopada 2017 roku na adres e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl lub na nr fax 81 710 19 10.

Zapraszamy również do odwiedzenia stoiska Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego nr 17 podczas targów w dniach 14-16 listopada 2017 roku.  Wstęp na targi jest bezpłatny po rejestracji. Szczegółowe informacje o X  Lubelskich Targach Energetycznych ENERGETICS 2017 znajdują się na stronie www.targi.lublin.pl .

Program

Godz. 9.30 – 9.40

Powitanie uczestników – Dr inż. Henryk Łucjan, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Godz. 9.40 – 10.00

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny – instrument wsparcia rozwoju klastrów energii w województwie lubelskim – Małgorzata Gałczyńska, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

 Godz. 10.00 – 10.30

Rola odnawialnych źródeł energii w zapewnieniu niezależności energetycznej regionów – Jerzy Kozyra, Lorie Hamelin, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Godz. 10.30 – 10.50

Klastry energii – czy energetyka obywatelska jest możliwa? – Barbara Baj-Wójtowicz, ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.

Godz. 10.50 – 11.10

Zarządzanie odpadami drzewnymi na poziomie lokalnym, jako element gospodarki o obiegu zamkniętym – przykłady dobrych praktyk – Magdalena Borzęcka, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Godz. 11.10 – 11.30

Współpraca pomiędzy rolnikami i naukowcami w celu produkcji energii na poziomie lokalnym – dobra praktyka z Finlandii

Mynttinen Sinnika, South- Eastern Finland University of Applied Sciences, Small Business Center

Godz. 11.30 – 12.00

Rentowność mikroinstalacji fotowoltaicznej w świetle regulacji prawnych – Henryk Palak – Eco-energia Sp. z o.o.

Godz. 12.00 – 12.30

Energia® 4 – system wsparcia efektywności energetycznej – Waldemar Bulica, Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.

Godz. 12.30 – 13.00

Inteligentne zarządzanie energią pochodzącą z OZE w klastrach energii – Leszek Birszel, Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. w Lublinie

Godz. 13.00 – 13.20

Integracja Energii Odnawialnej – wyzwania i rozwiązania informatyczne – Dr Vytautas Šiožinys, UAB Energy Advice, Litwa

Godz. 14.40-16.30

Spotkania kooperacyjne w ramach projektu EmpInno

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy-konferencja