Spotkanie Rady Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 14 czerwca 2017 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy Drodze Męczenników Majdanka 181 w Lublinie odbyło się I posiedzenie Rady Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania dokonano wyboru Pana Pawła  Węgierka, profesora PL z  Politechniki Lubelskiej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady, Pana Jerzego Kozyry, dr hab. z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady oraz Pani Małgorzaty Gałczyńskiej, Zastępcy Dyrektora Działu Wspierania Innowacji, Animatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.