Szkolenie LIFE

W dniu 23 maja 2017 roku w Warszawie odbyło się Szkolenie LIFE zorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Celem Programu LIFE jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego. Szkolenie dotyczyło następujących obszarów priorytetowych Programu: Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (1.1), Łagodzenie skutków zmian klimatu (2.1) i Dostosowanie się do skutków zmiany klimatu (2.2). Podczas szkolenia zaprezentowano założenia Programu oraz omówiono zasady oceny wniosków w prowadzonym naborze. Przekazano również praktyczne wskazówki związane z pisaniem wniosków, a także warunki współfinansowania projektów ze środków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zdobyte podczas szkolenia informacje zostaną wykorzystane przy pisaniu wniosku do Programu.