XXII Forum Energia w Gminie – podsumowanie

W dniu 11 maja 2017 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie odbyło się XXII Forum Energia w Gminie. Organizatorem spotkania był GLOBEnergia. Współorganizatorami wydarzenia był Lubelski Klaster Ekoenergetyczny i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Klastra. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego. Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami związanymi z poprawą efektywności energetycznej w budynkach. Zostały zaprezentowane m.in.: nowoczesne systemy grzewcze, systemy monitorowania i zarządzania produkcją i dystrybucją energii w budynkach, zagadnienia związane z technikami termomodernizacji budynków i budownictwem energooszczędnym, a także innowacyjne technologie produkcji energii cieplnej i elektrycznej z OZE w budynkach. Zostały także przedstawione dobre praktyki związane z ograniczaniem niskiej emisji, działania podejmowane na poziomie regionu w zakresie rozwoju inteligentnej specjalizacji biogospodarki oraz działania realizowane przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny i Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Klastra w zakresie wykorzystania potencjału OZE  i rozwoju współpracy na poziomie lokalnym, m.in. w formie klastrów energii.