Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Klastra Partnerem Wspierającym w projekcie 4RinEU

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest partnerem wspierającym w projekcie 4RinEU – Robust&Reliable technology concepts and business models  for triggering deep Renovation of Residential buildings in EU. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Liderem projektu jest European Academy Bolzano (EURAC). W ramach projektu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny we współpracy z Partnerami Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego będzie odpowiedzialna za budowę sieci strategicznej Geo-Cluster, w skład które wejdą deweloperzy, inwestorzy, firmy budowlane i właściciele nieruchomości. Zorganizuje także 3 warsztaty, podczas których zostaną omówione, m.in. : koncepcja głębokiej renowacji budynków  i wytyczne dot. głębokiej renowacji budynków wypracowane w ramach projektu, a także dobre praktyki i wytyczne dotyczące ich wdrożenia oraz zagadnienia związane z analizą kosztów i ich optymalizacją w związku z planowaną renowacją budynków.