XXII Forum Energia w Gminie – rejestracja już otwarta

Zapraszamy do udziału w XXII Forum Energia w Gminie, które odbędzie się w dniu 11 maja 2017 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny (Inkubator Przedsiębiorczości) przy Drodze Męczenników Majdanka 181 w Lublinie. Organizatorem spotkania jest GLOBEnergia. Współorganizatorami wydarzenia są Lubelski Klaster Ekoenergetyczny i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Klastra. Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania. W załączeniu przesyłam zaproszenie do udziału w XXII Forum Energia w Gminie. Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie GLOBEnergia http://globenergia.pl/wydarzenia/xxii-forum-energia-w-gminie-w-lublinie/ . Rejestracja udziału w wydarzeniu odbywa się przez stronę http://globenergia.pl/wydarzenia/xxii-forum-energia-w-gminie-w-lublinie/ .