Zapraszamy do udziału w seminarium nt. niskoemisyjności

Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oraz partnerzy projektu „Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny”- Case-Doradcy Sp. z o.o., Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. i Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej zapraszają do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniu  26 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00   w Centrum Szkoleniowo-Kongresowym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach  przy Al. Królewskiej 17 w Puławach (Sala nr 1). Tematyka seminarium została dobrana w sposób zapewniający realizację celu głównego projektu „Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny”, jakim jest przeprowadzenie aktywnej edukacji skierowanej do ogółu społeczeństwa, w tym w szczególności do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, poprzez działania nakierowane na upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących z przyjętej przez Polskę polityki klimatyczno – energetycznej. Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby, które reprezentują spółdzielnie mieszkaniowe, indywidualne gospodarstwa domowe oraz osoby zarządzające m. in. budynkami użyteczności publicznej. Projekt „Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny” uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgłoszenia do udziału w seminarium przyjmuje Stowarzyszenie Polskich Energetyków w Radomiu
tel. (048) 381-51-82, 381- 52-31, fax (048) 381-52-73, e-mail: radom@spe.org.pl

Program seminarium