Seminarium „Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne”

W dniu 28 lutego 2017 roku w Częstochowie odbyło się specjalistyczne seminarium pt. „Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne”, w którym uczestniczyli Przedstawiciele Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego – Pani Małgorzata Gałczyńska z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i Pan Rafał Pudełko z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Spotkanie zostało zorganizowane przez CBE Polska we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Seminarium zostało objęte Honorowym Patronatem Ministerstwa Energii oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas seminarium zaprezentowano, mi.in.: technologie wirtualnych elektrowni  oraz systemy magazynowania energii wraz z możliwościami ich wykorzystania do zapewnienia efektywności i stabilności źródłom energii w systemie rozproszonym; przykłady projektów, których celem jest integracja i rozwój oraz optymalizacja kosztowa inteligentnych sieci; uwarunkowania prawne, ekonomiczne i organizacyjne w zakresie rozwoju klastrów energii i spółdzielni energetycznych w Polsce. W trakcie seminarium odbyła się debata poświęcona, m.in. problematyce klastrów energii. Seminarium zakończyło się prezentacją systemu Wirtualnej Elektrowni na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej.

Relacja z seminarium