Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno w Norrköping

W dniach od 13 do 15 lutego 2017 roku w Norrköping w Szwecji odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno, w którym uczestniczyła Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania omawiano działania mające na celu skuteczne wdrożenie założeń regionalnych strategii innowacji, m.in. metod popularyzowania informacji nt. inteligentnych specjalizacji regionalnych wśród interesariuszy RIS, dobrych praktyk związanych z transferem wiedzy i innowacji z uczelni do przedsiębiorstw, nawiązywania współpracy międzynarodowej. Uczestnicy spotkania zapoznali się także ze specyfiką Regionu Östergötland, w tym polityką rozwoju innowacyjności w Regionie. Grupa odwiedziła także Centrum Wizualizacji, gdzie zapoznała się z projektem „Visual Sweden”, którego celem jest stymulowanie innowacji i rozwoju regionalnego, w oparciu o techniki wizualizacji, analizy obrazu i symulacji. W realizacji projektu uczestniczą: Region Östergötland, Miasta Linköping i Norrköping, Uniwersytet w Linköping instytucje regionalne i krajowe, w tym m.in. SMHI (Szwedzki Instytut Meteorologiczny i Hydrologiczny) oraz około 50 przedsiębiorstw.