Spotkanie z Przedstawicielami REC i IGES z Japonii i Węgier w Lublinie

W dniu 9 lutego 2017 roku w Lublinie odbyło się spotkanie z delegacją z Japonii i Węgier, w którym uczestniczyli Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego: Pan Henryk Łucjan – Prezes Zarządu Fundacji i Pani Małgorzata Gałczyńska – Zastępca Dyrektora Działu Wspierania Innowacji. Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC) z siedzibą w Szentendre na Węgrzech przy współpracy z Instytutem Globalnych Strategii Środowiskowych (IGES), instytucji podległej Ministerstwu Środowiska Japonii. Współorganizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Delegacja składała się z Przedstawicieli zainteresowanych współpracą międzyregionalną w zakresie transferu technologii niskowęglowych. Podczas spotkania Pani Małgorzata Gałczyńska zaprezentowała działalność i ofertę współpracy Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oraz Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Klastra w zakresie, mi.in. wymiany informacji, promocji i transferu technologii, źródeł finansowania projektów oraz wdrażania dobrych praktyk w zakresie produkcji i dystrybucji energii na poziomie lokalnym.

Relacja ze spotkania