IV Kongres Klastrów Polskich

W dniu 25 stycznia 2017 roku w Warszawie, pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, odbył się IV Kongres Klastrów Polskich, w którym uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Organizatorem Kongresu był Związek Pracodawców Klastry Polskie. W spotkaniu uczestniczyły osoby zarządzające klastrami oraz reprezentanci jednostek rządowych, samorządowych i przedsiębiorstw. Celem spotkania było przedstawienie wpływu klastrów na wzrost gospodarczy oparty o współpracę różnych środowisk w zakresie wdrażania innowacji i nowych technologii, a także zmian legislacyjnych w zakresie innowacyjności, instrumentów wspierających rozwój współpracy w ramach klastrów oraz dobrych praktyk w zakresie zarządzania klastrami. Podczas Kongresu dyskutowano także na temat obecnej sytuacji klastrów w Polsce, którą oceniono jako złą. Zwracano uwagę, że obecne wsparcie dedykowane dla krajowych klastrów kluczowych jest dostępne jedynie dla wąskiej grupy klastrów i nie odpowiada na potrzeby większości klastrów, które działają regionalnie i skupiają głównie mikro i małe przedsiębiorstwa. Podkreślano także brak polityki klastrowej na poziomie regionalnym oraz brak instrumentów wsparcia dla koordynatorów klastra animujących rozwój powiązań w regionach. Organizator Kongresu zaproponował zebranie uwag i sugestii ze strony uczestników spotkania i przekazanie ich na ręce Pani Jadwigi Emilewicz – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.  Szczegółowe informacje o Kongresie znajdują się na stronie www.4kongres.klastrypolskie.pl