Spotkanie Zespołu ds. projektu „Centrum Rozwoju Biogospodarki w Puławach”

W dniu 19 stycznia 2017 roku w Puławach odbyło się spotkanie  Zespołu ds. projektu „Centrum Rozwoju Biogospodarki w Puławach”, w którym uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., który koordynuje prace związane z projektem. Celem projektu jest utworzenie w Puławach skutecznych mechanizmów służących zwiększaniu potencjału wiedzy, kwalifikacji, zastosowania technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności, skupiających się na najbardziej perspektywicznej dla miasta i subregionu branży gospodarczej jaką jest biogospodarka. W realizacji projektu poza Parkiem uczestniczą: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”  S.A., Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej i Starostwo Powiatowe w Puławach. Pani Małgorzata Gałczyńska przedstawiła uczestnikom spotkania działalność Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oraz możliwe kierunki współpracy z Klastrem w dziedzinie biogospodarki.