Zimowe Warsztaty Doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Klastra objęli Patronatem Zimowe Warsztaty Doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, które odbędą się w dniach 3 i 4 lutego 2017 roku w Lublinie. Celem Warsztatów jest, m.in. intensyfikowanie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami w zakresie tematyki prac badawczych i komercjalizacji ich wyników, a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska doktorantów Politechniki Lubelskiej  z przedsiębiorcami. W trakcie Warsztatów omawiane będą zagadnienia z zakresu: odnawialnych źródeł energii, informatyki i generacji rozproszonej, elektrotechniki, elektroniki, elektroenergetyki, automatyki i robotyki, bioinżynierii oraz mechatroniki.  Organizatorem Warsztatów jest Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Szczegółowych informacji o wydarzeniu udziela Pani mgr inż. Żaklin Grądz – Komitet Organizacyjny, tel. 512 028 081, e-mail: z.gradz@pollub.pl . Zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniu.