Warsztaty „Upowszechnianie standardów zarządzania klastrem”

W dniu 9 stycznia 2017 roku w Warszawie odbyły się Warsztaty „Upowszechnianie standardów zarządzania klastrem”, w których uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Organizatorem spotkania była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem spotkania było przekazanie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru zarządzania klastrem, bazując na dostępnych standardach. Warsztat był ukierunkowany na poprawę funkcjonowania klastra, w szczególności jego koordynatora. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z najlepszymi praktykami w dziedzinie zarządzania klastrem. Podczas części warsztatowej Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego uczestniczył w opracowaniu schematu działań w ramach jednego z kluczowych procesów w klastrze: Działalność B+R+I i transfer technologii w przedsiębiorstwach klastrowych. Wiedza i doświadczenia zdobyte podczas warsztatu zostaną wykorzystane przy ubieganiu się Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego o status Krajowego Klastra Kluczowego.