Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o. Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o przyjęciu do Klastra Pracowni Informatyki NUMERON Sp. z o.o. Spółka zajmuje się wdrażaniem autorskich rozwiązań dedykowanych energetyce rozproszonej. Jest producentem urządzeń do zdalnej transmisji danych pomiarowych oraz oprogramowania Energia®4 do bilansowania i zarządzania mediami energetycznymi, które są wykorzystywane m.in. do monitorowania pracy źródeł OZE.