Spotkanie Liderów Partnerstw Naturowych

W dniu 7 grudnia 2016 roku w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie Liderów Partnerstw Naturowych, którego organizatorem  była Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ). Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest Liderem Lubelskiego Energetycznego Partnerstwa Naturowego.

lepn

Lubelskie Energetyczne Partnerstwo Naturowe jest formą współpracy Fundacji z instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego i  szkołami wyższymi z terenu województwa lubelskiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego, której celem jest wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach chronionych, a także informowanie i edukacja przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Profil Lubelskiego Energetycznego Partnerstwa Naturowego jest związany z branżą energetyki odnawialnej i efektywnością energetyczną. Partnerzy chcą wspólnie podejmować działania na rzecz stymulowania rozwoju lokalnej gospodarki, m.in. poprzez:

  • rozwój lokalnej mikroenergetyki,
  • wykorzystanie biomasy odpadowej z przemysłu i rolnictwa do produkcji zielonej energii cieplnej i elektrycznej,
  • rozwój ekoturystyki opartej na czystym środowisku,
  • rozwój produkcji biomasy, w tym upraw roślin energetycznych przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
  • wykorzystanie terenów Natura 2000 i innych chronionych do produkcji biomasy oraz budowy i rozbudowy instalacji OZE, w tym wykorzystujących energię wiatru, wody, słońca i geotermalną przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju tych obszarów.

 

W spotkaniu uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania zostały zaprezentowane, m.in. projekty realizowane przez GDOŚ w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz możliwości realizacji projektów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszu LIFE.

Lubelskie Energetyczne Partnerstwo Naturowe – prezentacja