Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 16 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Uczestnicy spotkania zapoznali się z możliwością pozyskania dofinansowania na realizację projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej i produkcję energii z OZE w przedsiębiorstwach. Zostały przedstawione warunki udziału w konkursie w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane do 31.01.2017 roku) i Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach (konkurs zostanie ogłoszony w grudniu 2016 roku). Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego świadczy usługę opracowania wniosków i audytów efektywności energetycznej dla przedsiębiorców.

W drugiej części spotkania, po zapoznaniu się z założeniami dotyczącymi tworzenia i rozwoju klastrów energii jego uczestnicy dyskutowali o warunkach i możliwościach udziału Partnerów Klastra w realizacji tego typu inicjatyw na terenie województwa lubelskiego.