Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego – podsumowanie i prezentacje

W dniu 16 listopada 2016 roku podczas IX Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2016 odbyło się seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu i mediów. Uczestnikami byli także studenci i uczniowie lubelskich szkół.

Prelegentami podczas seminarium byli przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego – eksperci i pasjonaci w swoich dziedzinach. Podczas seminarium prezentację wygłosił także Przedstawiciel PGE Dystrybucja SA.

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z problematyką produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych, budownictwem pasywnym, energooszczędnym oświetleniem, a także zagadnieniami związanymi z biogospodarką – inteligentną specjalizacją województwa lubelskiego. W trakcie seminarium została poruszona problematyka tworzenia klastrów energii, o których mowa w znowelizowanej Ustawie o odnawialnych źródłach energii. Zostały również zaprezentowane działania podejmowane przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego – biogospodarki.

Program seminarium

Gałczyńska Małgorzata-Działania Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego na rzecz rozwoju biogospodarki

Borzęcka Magdalena-Biogospodarka w kierunku większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Węgierek Paweł-Projektowanie zrównoważone – synergia technologii i energii

Woroszyńska Anna-Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska

Palak Henryk-Kryteria wyznaczania mocy znamionowej instalacji fotowoltaicznej

Bigelmajer Dariusz-Oświetlenie uliczne w świetle perspektywy 2020

Lachowski Jacek-Oprawy oświetleniowe LED COB (Chip On Board) najnowszej generacji

Tryka Stanislaw-Budowa ogniw fotowoltaicznych różnych generacji i ich wykorzystanie

Kozyra Jerzy-Badania na rzecz biogospodarki w Regionie Lubelskim