Warsztaty Klastrów Energii

W dniu 8 listopada 2016 roku w Ministerstwie Energii odbyły się I Warsztaty Klastrów Energii, w których uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Celem spotkania było zaprezentowanie założeń polityki klastrowej Ministerstwa Energii oraz zebranie opinii i propozycji uczestników spotkania nt. uwarunkowań działania klastrów energii w rzeczywistej gospodarce. Wnioski z dyskusji zostały przekazane Przedstawicielom Ministerstwa Energii. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podpisała deklarację przystąpienia do Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego Klastrów Energii „KlasGRID”. Problematyka tworzenia i rozwoju klastrów energii zostanie poruszona podczas Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w dniu 16 listopada 2016 roku. Zapraszamy do udziału w seminarium.

Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego