Seminarium „Rola klastrów i magazynów energii w systemie elektroenergetycznym”

W dniu 27 października 2016 roku w Warszawie odbyło się seminarium „Rola klastrów i magazynów energii w systemie elektroenergetycznym” zorganizowane przez CMS i Polską Izbę Magazynowania Energii. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Celem spotkania była dyskusja nt. roli klastrów i magazynów energii w systemie elektroenergetycznym oraz rozwiązań sprzyjających ich rozwojowi. Podczas spotkania prezentację wygłosili: Pan prof. dr hab. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej (nt. roli klastrów i magazynów energii w transformacji krajowego rynku elektroenergetycznego), Pan Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii (nt. integracji interesariuszy zainteresowanych magazynowaniem energii w budowanym systemie klastrów energii) i Pan Piotr Ciołkowski – Partner CMS (nt. obowiązujących regulacji prawnych związanych z tworzeniem klastrów energii i wykorzystania magazynów energii w systemie.