EmpInno – spotkanie robocze Partnerów Projektu w Rydze

Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego uczestniczyli w spotkaniu Partnerów Projektu EmpInno, które odbyło się w dniach 13-15 września 2016 roku w Rydze. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się m.in. z działalnością „Design Factory” prowadzonej przez Uniwersytet Techniczny w Rydze oraz uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „Baltic Dynamic” poświęconej problematyce wdrażania innowacji i nowych technologii w gospodarce. W dniu 15 września podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przy współpracy Partnerów projektu EmpInno. Panel był poświęcony, m.in. regionalnym strategiom innowacji – instrumentom przyczyniającym się do podniesienia konkurencyjności regionalnej gospodarki.

Projekt: „S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno) uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja.