Pożyczki w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” (edycja druga)

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do składania wniosków o pożyczę w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” (edycja druga). W ramach Programu udzielane są pożyczki:

  • dla przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego;
  • podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • uzupełniająca (do pożyczki podstawowej) na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.