Seminarium „Dotacje i instrumenty zwrotne jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw” – podsumowanie i prezentacje

W dniu 25 lipca 2016 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie odbyło się seminarium „Dotacje i instrumenty zwrotne jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny i Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Sponsorem seminarium był Bank Zachodni WBK. W seminarium uczestniczyło ponad 40 przedsiębiorców z województwa lubelskiego i mazowieckiego. Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami związanymi, m.in. z instalacjami fotowoltaicznymi, termomodernizacją obiektów, zastosowaniem oświetlenia LED w celu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw, a także możliwościami pozyskania dofinansowania w formie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz instrumentami zwrotnymi w formie pożyczki i kredytu.

Program seminarium

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny – instrument poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw

Instalacja fotowoltaiczna w mojej firmie – czy to się opłaca

Głęboka termomodernizacja obiektów i korzyści dla przedsiębiorstw

Oświetlenie LED jako narzędzie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Modelowanie biznesowe

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działania 3.7, 4.2 i 5.1

Unia biznesu – finansowanie inwestycji – ograniczenie ryzyka finansowego, wsparcie w rozwoju

Program „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą